Tag Archives: senderos

Cap de Coll a Segura, GR171

Visitar:

http://www.eoliumtrek.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=57:cap-de-coll-a-segura-gr-171&catid=17:conca-de-barbera&Itemid=119

Gelida volta pel Torrent Vallbardina

Visitar:

http://www.eoliumtrek.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=69:gelida-torrent-vallbardina&catid=14:alt-penedes&Itemid=117