Tag Archives: conca de barberà

Císter. Poblet a Santuari del Tallat

Visitar:

http://www.eoliumtrek.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=17:poblet-al-santuari-tallat-ruta-del-cister&catid=17&Itemid=119

Cap de Coll a Segura, GR171

Visitar:

http://www.eoliumtrek.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=57:cap-de-coll-a-segura-gr-171&catid=17:conca-de-barbera&Itemid=119

Vimbodí a El Cap del Coll, GR.171

Visitar:

http://www.eoliumtrek.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=56:vimbodi-a-cap-del-coll-gr-171&catid=17:conca-de-barbera&Itemid=119