Tag Archives: ajuntaments

Informació ajuntaments (2)

Continuació del “post” penjat ja fa un mes. La situació actual de la consulta és la següent:

Pel que fa a la consulta feta a la Generalitat, encara no tinc cap mena de resposta. He tornat a insistir avui, per segona vegada.

Pel que fa a la consulta feta als organismes centrals de Madrid, puc concretar el següent. la consulta es va fer el 17/6. El dia 28/6 el SGCoordinación del IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) em va contestar donant-me un vincle https://serviciostelematicos.dgcfel.meh.es/BDGEL/aspx/, on no vaig trobar la informació que buscava i així ho vaig informar el mateix dia. El dia 1/7 em van tornar a dirigir a un altre vincle: http://www.meh.es/es-ES/Estadistica%20e%20Informes/Estadisticas%20territoriales/Paginas/Estadisticas%20Territoriales.aspx . El dia 11/7 vaig contestar més o menys que la informació que em calia era la que fa referència al que mana el Pla General de Comptabilitat Pública, que és molt semblant al de les empreses i per tant cada ajuntament ha de presentar un balanç, un compte de resultats i una memòria. Penso que aquests documents deuen trobar-se enregistrats en algún lloc i hauríen de permetre entendre la gestió que es fa a cada ajuntament.

El dia 12/7 el SGCoordinación del IGAE contesta tal qual que “Aquest Centre no em poden ajudar i que em dirigeixi a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales”. Amb un” cordial saludo” s’ha acaba el tema.

Ara doncs, he demanat la informació a la DGCFEELL. Tinc curiositat per saber què m’acaben dient. ja sé que algún m’han dit que ja es veu a venir el resultat… però jo m’estimo més anar preguntant… i a veure com acaba!.

07.01.2012 DONO PER TANCAT EL TEMA. Les últimes respostes són que NO és posible obtenir aquesta informació en cap lloc concret!. És a dir, els privats sí que ho han de posar a un registre´d’accés punlic, però els ajuntaments, aquells que gestionen amb els diners publics NO. Algú es pot imaginar la raó?

Informació dels ajuntaments

A mitjans de juny vaig pensar el següent:

“Si en pocs minuts puc baixar-me per internet el balanç i compte de resultats de qualsevol empresa petita o gran ¿puc obtenir aquesta informació dels ajuntaments, societats locals i comunitats autònomes?”

I vaig voler començar pels ajuntaments…Però no me’n sortia, així que vaig pensar: demana-ho al “Ministeri”. Així que vaig fer dos mails demanant on podia trobar aquesta informació, un el vaig enviar a la Conselleria d’Economia i Finances de la Generalitat i l’altre a la Intervención General de la Administración del Estado. Aquests últims m’han contestat però als llocs web que m’han dit he trobat moltes estadístiques però no el que estic cercant.

Jo dic que si puc veure el balanç i els resultats de qualsevol empresa (amb la qual no m’uneix cap relació), també he de poder veure el balanç, el pressupost i la liquidació del pressupost de l’ajuntament on visc… i dels altres (amb els quals m’uneix la relació impositiva).

Ja aniré informant de com va la investigació.